Akreditasyonlarımız


Akreditasyon yetkili bir kuruluşun belirli bir konuda başka bir kuruluşun ya da kişinin yeterliliğine resmi tanınırlık vermesi işlemidir. Medikal Simülasyon Merkezi akreditasyonu ise simülasyon merkezinin mevcut durumdaki SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analizini yapmak, merkezdeki simülasyon eğitimi için gereken altyapının ve ortamın uygunluğunu sağlamak, merkezin kullandığı dokümantasyon sistemini optimize etmek, diğer merkezlerle işbirliği imkanlarını ve uluslararası boyutta tanınırlığını arttırabilmek amacıyla bu konuda yetkin uluslararası organizasyonlara yapılan başvuru ve ilgili kriterlere göre onay sürecidir. Bu konuda yetkin uluslararası organizasyonlar arasında NASCE (Network of Accredited Skills Centers in Europe) ve SSIH (Society for Simulation in Healthcare) adlı organizasyonlar sayılabilir. Bu organizasyonlarda akreditasyon komiteleri mevcuttur ve bu komitede görevli kişiler arasından seçilen kişiler başvuru sürecinde ilgili merkezlerle iletişime geçerek gerekli belgelerin hazırlanması ve merkez denetlemesi sırasında yapılması gerekenler konusunda başvuruda bulunan merkezlere kılavuzluk yaparlar. Akredite eden organizasyonun görevlendirdiği kişiler tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ilgili organizasyonda bir üst kurul tarafından tartışılır ve sonuç ilgili merkeze bildirilir. Akreditasyonun amacı medikal simülasyon eğitimi veren merkezlerde standardizasyon sağlamaktır. Bu standardizasyon yönetim, eğitim için gerekli altyapı ve ortam oluşturulması, eğiticilerin konuyla ilgili yetkinlikleri, eğitim metodolojisi, kullanılan eğitim materyallerinin hedef kitleye uygunluğu, değerlendirme yöntemleri ve finans kaynaklarını içermektedir.CASE Avrupa Birliğinin bir alt komisyonu olan NASCE tarafından Avrupa?da akredite edilmiş 8 merkez arasındadır. Ayrıca CASE olarak bu organizasyonun yönetim kurulu ve akreditasyon kurullarında aktif görev almaktayız.


CASE aynı zamanda ABD kökenli dünya çapında bir organizasyon olan SSIH tarafından akredite edilmiş ve böylece SSIH tarafından Avrupa?da akredite edilmiş tek merkezdir.


Merkezimiz 16 Ekim 2014 tarihinde ise dünyada sadece iki merkezin sahip olduğu ?Center of Excellence? ünvanına Kanada kökenli CAE Academy tarafından layık görülmüştür. Bu ünvana layık görülen diğer üniversite ise simülasyon konusunda innovatif yaklaşımları nedeniyle ABD?deki Toledo Üniversitesidir.

CASE 28 Nisan 2016?da robotik cerrahi alanında ?Global Training Center? vasfını kazanmıştır. Bu sayede merkezimin verdiği robotik cerrahi alanındaki eğitim sertifikaları tüm dünyada geçerlilik kazanmıştır ve ayrıca CASE dünyanın herhangi bir ülkesindeki robotik cerrahi eğitimi almak isteyen cerrahlara online randevu verme imkanına kavuşmuştur.