Misyon Vizyon


MİSYONUMUZ
Eğitim ve değerlendirmede klinik simülasyon ve uygulamalı eğitim modelleri kullanarak hasta güvenliği ve sağlık eğitimi kalitesinin artırılmasıdır.

 

Mezuniyet öncesi eğitim sürecinde

  • Profesyonel hayatta karşılaşacakları semptom, hastalık ve kriz durumları gerçeğe yakın ortamlarda simüle edilerek yapılan deneysel ve problem merkezli eğitimlerle öğrencilerin duyusal ve psikomotor becerilerini en üst düzeye çıkarmak.
  • Multidisipliner çalışma ortamı oluşturarak takım çalışma bilinci kazandırmak.


Mezuniyet sonrası eğitim sürecinde:

  • Katılımcılara mesleki bilgi ve becerileri konusunda farkındalık kazandırmak.
  • Multidisipliner çalışma ortamı oluşturarak iletişim becerisini ve ekip çalışma bilincini geliştirmek.
  • Nadir karşılaşılan durumlara yönelik davranış modeli oluşturmak.
  • Acil hasta yaklaşımlarında standardizasyon sağlamak.
  • Mesleki malpraktis riskini en aza indirmek.
 

VİZYONUMUZ

 Tıp ve diğer sağlık meslek gruplarının eğitiminde medikal simülasyon standartlarını belirleyen, öncü ve inovatif eğitim merkezi olmak.