Misyon Vizyon


MİSYONUMUZ
Eğitim ve değerlendirmede klinik simülasyon ve uygulamalı eğitim modelleri kullanarak hasta güvenliği ve sağlık eğitimi kalitesinin artırılmasıdır.

 

Mezuniyet öncesi eğitim sürecinde

 • Profesyonel hayatta karşılaşacakları semptom, hastalık ve kriz durumları gerçeğe yakın ortamlarda simüle edilerek yapılan deneysel ve problem merkezli eğitimlerle öğrencilerin duyusal ve psikomotor becerilerini en üst düzeye çıkarmak.
 • Multidisipliner çalışma ortamı oluşturarak takım çalışma bilinci kazandırmak.


Mezuniyet sonrası eğitim sürecinde:

 • Katılımcılara mesleki bilgi ve becerileri konusunda farkındalık kazandırmak.
 • Multidisipliner çalışma ortamı oluşturarak iletişim becerisini ve ekip çalışma bilincini geliştirmek.
 • Nadir karşılaşılan durumlara yönelik davranış modeli oluşturmak.
 • Acil hasta yaklaşımlarında standardizasyon sağlamak.
 • Mesleki malpraktis riskini en aza indirmek.
 

OUR MISSION
Is to increase the quality of patient safety and health education by means of clinical simulation and hands-on training models.

During pre-graduation education period:

 • To maximize students? sensory and psychomotor skills with experimental and problem-focused training sessions comprised of real-like setting simulations of symptom, illness and crisis situations, which they would encounter over the course of their professional career
 • To equip them with team work mentality by means of multidisciplinary work environment


During post-graduation education period:

 • To equip participants with awareness about their occupational knowledge and skills
 • To develop communication skills and team work mentality by means of multidisciplinary work environment
 • To generate rarely-encountered-situation oriented behavior models.
 • To provide standardization in emergency patient approaches
 • To minimize occupational malpractice risks

VİZYONUMUZ

 Tıp ve diğer sağlık meslek gruplarının eğitiminde medikal simülasyon standartlarını belirleyen, öncü ve inovatif eğitim merkezi olmak.

OUR VISION

Is to become a leading and innovative education center which determines medical simulation standards in medicine and other health profession groups? education.