Ana içeriğe atla

Projeler

Bacaktaki Kronik Yaraların Bakımında Sanal Gerçeklik Uygulmasının Ağrı ve kaygı Üzerine Etkisinin
İncelenmesi Puan
Ünver V. (Yürütücü) , Belhan Z., Aksoy M. E. , Özker E.
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2022 - 2024

1190218 - İNSAN FİZYOLOJİSİ MODELLEMELİ KARMA GERÇEKLİK ALGOLOJİ SİMULATÖRÜ1511 Öncelikli
Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme veYenilik Projeleri Destekleme Programı Puan
Özkan M. K., Aksoy M. E.(Danışman)
TÜBİTAK Projesi, 2020 - 2021

Esnek Endoskopi Amaçlı Robotik Sistem (115E717) Puan
Tözün A. N. (Yürütücü) , Samur E.(Yürütücü), Aksoy M. E. , Kitapçıoğlu D. , Kocatürk Ö., Öztürk C.
TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2020

Manken Entegre, Bulut SCORM X-Api Öğrenme Yönetim Sistemi Destekli, Temel Yaşam Destek Eğitimi
Amaçlı Sanal Gerçeklik Ve Mobil Ciddi Oyun Platformu Puan
Özkan M. K., Aksoy M. E.(Danışman)
TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2019

Ultrason Destekli Biyopsi Eğitim Simülatörü Puan
Özkan M. K., Aksoy M. E.(Danışman)
TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2017

Tıbbi Eğitim için Üç Boyutlu Simülasyon ve SCORM/Tin Can uyumlu Öğrenme Yönetim Sistemi Puan
Özkan M. K., Aksoy M. E.(Danışman)
TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2015